You are currently viewing Почвата без която не можем!

Почвата без която не можем!

Почвата е изключително важен природен ресурс- за жалост, ограничен и невъзобновим. В момента 1/3 от почвите по света са деградирали. Почвата задържа два пъти повече органичен въглерод от растенията. Почвите в ЕС съдържат повече от 70 милиарда тона органичен въглерод, дори и незначителната загуба на 0,1% въглерод, изпуснат в атмосферата от европейските почви, е равен на емисиите въглерод на допълнителни 100 милиона коли по пътищата. Здравата почва намалява риска от наводнения и опазва подпочвените водни запаси, като неутрализира или филтрира потенциалните замърсители. Почвата помага за прочистването на водата, която пием, и въздуха, който дишаме – безплатно.
Почвата е живата кора на земята, която покрива долния геоложки пласт и прави живота на земята възможен. Като въздуха и водата, почвата е част от животоподдържащата ни система.
В днешния виртуален свят много хора са загубили буквално връзка с почвата. Предците ни са били много по-тясно свързани с почвата. Много от тях са работели с нея всеки ден. Тогава, както и сега, почвата е играела ключова роля при осигуряването на храна.
Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно – за здравословни хранителни продукти. В биологичното селско стопанство в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това – поддържането и увеличаването на почвеното плодородие.
Органичните вещества в почвата имат основен принос за плодородието на почвата. Те са елексирът на живота, по-специално живота на растенията. Свързват хранителните вещества с почвата, като ги съхраняват и дават достъп до тях на растенията. Предлагат дом на организмите в почвата, от бактерии до червеи и насекоми и им позволяват да преобразуват остатъци от растения и да достигат до хранителни вещества, които могат да бъдат поети от растенията. Ето защо обработката на почвата трябва да бъде минимална и внимателно осъществявана – без тежка механизация и без химия.
Неотложно, разумно и ефикасно е насищането на почвата с органика. Органиката освен източник на храна и на структура за почвата, също е балансьор на почвените реакции. Компостирането е изключително полезен и важен процес в световен мащаб, в грижата за почвата и природата. Може да намерите повече интересна информация за компостирането в нашите блог постове.